ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ԲԱԼԱՏՈՆ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ  
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մրազ, քաղաք Գյումրի, Հակոբ Սարգսյան 15

X դասարան
ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերը

 
Ծնողի դիմումը
Հիմնական  ընդհանուր կրթության  վկայական
Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
Տեղեկանք հաշվառման մասին /անձնագրային բաժին/
Երկու լուսանկար /3X4 չափի /
Երեխայի բժշկական քարտը
Եթե վկայագրված չէ, ապա բժշկից փաստաթուղթը
 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մրազ, քաղաք
Գյումրի, Հակոբ Սարգսյան 15
հեռախոս +374 312 56923

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է
Գյումրու «Բալատոն» ավագ դպրոցին:
Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ
համապատասխան օրենքի ուժով:

 
Գյումրու «Բալատոն» ավագ դպրոց © 2016-2017